edukacja, envisiontec, druk 3d

Szkoły średnie, uniwersytety oraz akademie coraz częściej zakupują drukarki 3D. Dzięki temu ich uczniowie mają większe możliwości.

Dzięki dostępowi do drukarek 3D poszerzają swoje horyzonty, mogą także poznawać najnowsze technologie i poszerzać zakres własnych zainteresowań. Technologie 3D coraz częściej wypierają z rynku inne, tradycyjne metody obróbki i produkcji. Dlatego tak ważne jest, aby przyszłe pokolenia zdobywały doświadczenie w dziedzinie projektowania 3D, drukowania 3D oraz biodruku (głównie w medycynie).

EnvisionTec