Bioplotter 3D został dopasowany do wykonywania biozgodnych elementów. Urządzenie współpracuje z różnymi materiałami i może  korzystać z nich równolegle, podczas jednego druku.

Dzięki temu możliwa jest budowa biozgodnego kośćca wraz ze struktura podporową, którą przed aplikacją kośćca możemy łatwo usunąć. Zaawansowany bioplotter pozwala także na jednoczesny wydruk materiałów w wysokiej lub niskiej temperaturze.