Obecnie na świecie istnieje wiele technologii prototypowania i druku 3D. Ogromna większość z nich korzysta z wiązek laserowych lub podgrzewanych głowic drukujących.

Bioplotter 3D został dopasowany do wykonywania biozgodnych elementów. Urządzenie współpracuje z różnymi materiałami i może  korzystać z nich równolegle, podczas jednego druku.

Urządzenia 3SP wykorzystują laserową diodę z prostopadłym lustrem, wirującym z prędkością aż 20 000 obrotów na minutę.